OM ÖSTERMALM FOND & FÖRSÄKRING

Våra uppdragsgivare är företag och

privatpersoner med behov av kvalificerad

och omsorgsfull finansiell rådgivning.

Vi kommer överens med varje enskild kund om vilket ansvar vi har i vårt samarbete. Typiskt sett består det ansvaret AV att vi skall följa den modell vi kommunicerat när vi bestämt oss för att börja jobba tillsammans med kundens placeringar. Vi tar ett stort ansvar på Östermalm Fond & Försäkring. Detta innebär också att vi jobbar med ett begränsat antal kunder per rådgivare.

 

Detta har fungerat under många år. Kunderna har stannat.

Kundens intresse sätts alltid i första rummet. Vi har 20 års erfarenhet av kapitalförvaltning. Vi vet att det måste vara så för att affärsidén skall vara hållbar över tid. Vi har ofta en stark åsikt om vad som är rätt placering i förhållande till marknadsläget och kundens situation.

 

Vi litar på den modell vi använt oss av under många år.

 

 

 

ANSVAR

INTEGRITET

Vi gick ur börsen hösten -07. Vi gick ur börsen juni -15. Vi har affärssystem som medger smidig rådgivning med Bank-ID-godkännande av investeringsförslag.

 

Typiskt sett handlar det om att våga/orka fatta beslut om att byta investeringsinriktning när modellerna pekar på att det behöver göras. Just att faktiskt göra det är förknippat med jobbiga beslut.

 

Det är lätt att inte göra någonting alls istället. Detta får våra kunder god hjälp med.

AKTIVITET

 

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERMALM

Låt oss ge dig råd!