FÖR FÖRETAG

Vi erbjuder företagskunder en produktpalett bestående av många olika investeringsmöjligheter som ger avkastning när marknaden går upp och skydd när den går ned.

 

ÖSTERMALM FÖRETAG

Vi anpassar våra tjänster och strategier till rådande marknadsläge och hjälper företag att bygga upp kapital genom pensioner, kassaförvaltning och löpande sparande.

 

Vi förvaltar kapital genom fonder, strukturerade produkter samt konto- och räntelösningar. Vi erbjuder också lösningar för kassaförvaltningar, pensioner och exitstrategier.

 

Östermalm Fond & Försäkring hjälper sina företagskunder att minska reavinst-, inkomst- och bolagsskatter.

 

Våra rådgivare har lång erfarenhet av att hjälpa företag med kloka och genomtänkta skattelösningar. När det gäller mer komplicerade skattesituationer samarbetar vi med välrenommerade revisionsfirmor för att hitta de bästa lösningarna.

 

Östermalm Företagspension

Östermalm Fond & Försäkring hjälper små som stora företag med kompletta tjänstepensionspaket för både ägare och anställda. Tjänstepensionsavtal är ofta reglerade av kollektivavtal vilket gör att förutsättningarna från början redan är givna. En tjänstepensionslösning ska innehålla såväl pensionsavsättning som trygghetsförsäkringar.

 

Att teckna avtal i enlighet med gällande kollektivavtal är bara en start till ett bra pensionsprogram. Med enkla strategier hjälper våra pensionsexperter våra företagskunder att fokusera på hur pensionsavsättningarna ska förvaltas och uppnå riskminimering och god avkastning över tid. Vi har marknadens bästa förvaltningsverktyg som minimerar kundens löpande hantering av företagets tjänstepensioner.