Konjunkturscykeln & Investeringsklockan

Detta är en gammal tolkningsmodell som används för att försöka avgöra var i Konjunkturen vi befinner oss. Det är här vi börjar vår diskussion med kunden för att slutligen gemensamt komma fram till ett investeringsbeslut. Vi har jobbat med den här modellen sedan 2003 (jobbade för Skandiabank (Switzerland) AG då som använde sig av modellen som ett stöd i kundsamtalen).

 

Modellen avser att ge stöd för att välja vilket tillgångsslag som är rätt vid varje given tidpunkt.