FÖR DIG SOM PRIVATKUND

Välkommen att träffa någon av våra rådgivare för ett första förutsättningslöst möte.


Under mötet presenterar vi hur vi arbetar, våra analysmodeller samt gör en situations- och behovsanalys med en genomgång av de möjligheter och lösningar som passar just dina behov.

 

Därefter jobbar vi vidare med en analysdriven samarbetsmodell och skräddarsyr ditt förslag utifrån en mängd olika investeringsmöjligheter. Vår produktpalett ger avkastning när marknaden går upp och skydd när den går ned.

 

Med Östermalm Fond & Försäkring får du alltid en långsiktig och kontinuerlig uppföljning.

Östermalm Privatpension

Vi har pensionsexperter som hjälper våra kunder att göra en helhetsstrategi över pensionsläget, oftast genom att sammanställa olika pensioner till en begriplig översiktsbild. Då våra kunders pensionspengar är förvaltade i både privata pensionsförsäkringar liksom pensioner som betalas av arbetsgivare, fokuserar vi på hur pensionskapitalet ligger förvaltat.

 

Många av marknadens aktiefonder har haft negativa trender den senaste tioårsperioden och för den individuella kunden innebär detta ett stort ansvar för att själv aktivt följa aktieutvecklingen och anpassa sina innehav.

 

Östermalm Fond & Försäkring AB ger rådgivning utifrån enkla strategier som ökar möjligheten att ligga i rätt fonder utifrån rådande konjunktur och marknadsläge. Ur ett historiskt perspektiv ger detta god avkastning när marknaden går upp och ett skydd när den går ner.

 

Vi hjälper dig hitta de produkter som är mest lämpade för dig i rådande marknadsläge.

 

Naturligtvis tar vi hänsyn till dina personliga önskemål om risknivå, skattemiljö, krav på tillgänglighet och investeringshorisont.