Robert Schillers PE-tal (CAPE)
Cyclically Adjusted Price-to-Earnings ratio

Vi fortsätter att måla med bred pensel. Schiller fick Nobelpriset i ekonomi 2013. Här tittar vi på börsens värdering ur ett historiskt perspektiv. Detta PE-tal är justerat för inflation. Vilket passar bra med Konjunkturcykeln & Investeringsklockans metodik. Säger egentligen ingenting om när börsen skall falla utan prognosticerar framtida vinstmöjligheter.

 

Dock, börserna har de facto fallit när detta PE-tal varit högt historiskt sett.