VIX-INDEX
(Fear index)

Här kommer vi in på vilken risk som anses föreligga att investera mot aktiemarknaden. Konjunkturen kan brytas av allvarliga ekonomiska händelser (Black Swans: finns ett index för sannolikheten för att Black Swan-händelser skall inträffa också. Men det redogör vi inte för här). Exempel på detta är bla Enron, Worldcom och Lehman.

 

Typiskt sett sänker vi risken i högvolatil miljö och höjer risken i lågvolatil miljö.