TILLSYN

Östermalm Fond & Försäkring AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) och ingår i förmedlarorganisationen Tydliga som är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

 

ANKNUTET OMBUD

Östermalm Fond & Försäkring AB är ett anknutet ombud till Värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi har genom ombudsförfarande rätten att bedriva investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster.

 

HÅLLBARHET

Våra Rådgivare har genomfört Certifiering – Hållbarhet i finansbranschen

och här kan du läsa vår Hållbarhetspolicy.

 

Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning. För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svp.se/om-oss/hallbarhet/

 

GDPR

Östermalm Fond & Försäkring AB är noga med att skydda din integritet och dina enskilda rättigheter genom en trygg och säker hantering av personuppgifter. Vi har med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) - Dataskyddsförordningen - samlat all information kring detta i vår GDPR-policy.

Våra rådgivare är licensierade via det anslutna företaget
Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB.

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

Tel: 08-787 80 00

Fax: 08-24 13 353

www.fi.se

SFM

Apelbergsgatan 36

111 37 STOCKHOLM

Tel: 08-545 215 40

Fax: 08-20 18 28

www.sfm.se

Insuresec

Birger Jarlsgatan 18A

114 34 Stockholm

Tel: 08-410 415 75

www.insuresec.se

Swedsec

Box 1426

111 84 Stockholm

Tel: 08-56 26 07 10

Fax: 08-611 64 78

www.swedsec.se

 

 

Kundklagomål

Är du inte nöjd med en tjänst som vi har levererat är det viktigt att du omgående meddelar oss detta. Vi har riktlinjer för hantering av klagomål enligt FFFS 2005:11. Du bör i första hand ta kontakt direkt med din rådgivare. Är du efter det fortfarande inte nöjd kontaktar du klagomålsansvarig hos oss. Du bör då inkomma skriftligen med relevanta fakta och handlingar kring den tjänst som vi har levererat.

 

Kundklagomålsansvarig vid Försäkringsärenden:

info@omff.se

Östermalm Fond & Försäkring AB

Torstenssonsgatan 12, 5 tr.

114 56 Stockholm.

 

Kundklagomålsansvarig vid Investeringsrådgivning:

Svensk Värdepappersservice AB

Att: Klagomålsansvarig

Grev Turegatan 14

114 46 Stockholm

Tel: 08 12 13 29 20

Email: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

 

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden alternativt Finansinspektionen. Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen.